קרוואן 4 מקומות

דגם עידן

קרוואן 7 מקומות

דגם טל

קרוואן 6 מקומות רחב

דגם תומר